Kontakt

Skicka oss ett meddelande på facebook, eller kontakta oss via nedanstående formulär.

Gäller meddelandet en beställning du gjort, ange emailadressen du använde vid beställningen i ämnesraden.

Övrig kontakt

E-postadress: yourfriends@kognito.se
Adress: Kognito, Vasavägen 31 58233 Linköping