Integritetspolicy

Nedanför beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter, vilka rättigheter du har och vad du gör om du har frågor. Genom användandet av www.kognito.se ("webbsidan"), samtycker du till behandling av dina personuppgifter i enlighet med nedan.


Personuppgifter som behandlas

Vi samlar in personuppgifter om dig när du tillexempel genomför ett köp på webbsidan eller kontaktar oss via vårt kontaktformulär.

De personuppgifter som vi behandlar är: ditt namn, e-postadress, köp-, betal- och orderhistorik, leveransadress, telefonnummer, kundnummer, ordernummer, ip-adress samt din kommunikation med oss.

När du använder webbsidan samlar vi även automatiskt in personuppgifter via cookies. Du kan läsa mer om vilka cookies vi använder och hur du ändrar dina cookie-inställningar här.


För vilka syften behandlas dina personuppgifter?

Vi behandlar dina personuppgifter när detta är nödvändigt för att prestera enligt avtal med dig. Vi måste behandla personuppgifter för att kunna leverera de produkter som vi erbjuder och du kan därför inte vara kund hos oss utan att vi behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter används bland annat för fakturering, orderbekräftelser, leveransinformation, bokföring och kontakt med dig som kund.

Uppgifterna kan vidare komma att användas för att analysera köpvanor i syfte att förse dig med relevant information och marknadsföring samt för att förbättra vår webbplats, betalningslösningar, betalningsprocesser och IT-säkerhet.

Vi änvänder oss inte av någon form av direktmarknadsföring via email, post eller telefon.

På grund av rättsliga förpliktelser kan vi komma att använda dina personuppgifter för att uppfylla kraven i lagar, domstolsutslag och myndighetsbeslut.


Delning av dina personuppgifter

Dina personuppgifter delar vi med företag som tillhandahåller betalningslösningar och leverans av dina produkter. Vi använder också Google Analytics för att analysera hur våra kunder använder vår webbsida. Vi använder även Googles annonstjänster. Dessa annonstjänster använder sig av intresse-, demografi- och remarketingbaserade inriktningmetoder.


Hur länge sparar vi dina uppgifter?

För att fullgöra våra förpliktelser under och efter ditt köp av en produkt sparas dina personuppgifter 3 år från ditt senaste köp.

För kundtjänstkontakt sparas personuppgifter 1 år från ditt senaste köp.

För bokföring sparas dina personuppgifter 7 år enligt gällande lagstiftning.

För rättsliga förpliktelser sparas uppgifterna så länge detta krävs enligt gällande lagstiftning.


Dina rättigheter

Du har rätt få en kopia på alla dina personuppgifter vi behandlar om dig. Du har även rätt att, under vissa förutsättningar, få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har även rätt att godkänna eller motsäga dig viss behandling som vi utför, tillexempel för direktmarknadsföring eller cookies.

Om du har frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta på yourfriends@kognito.se.


Ändringar i Integritetspolicy

Vi förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna Integritetspolicy när som helst i tiden i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar av denna Integritetspolicy kommer att publiceras på webbsidan.


Kontakt

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta oss.