Emulsified MCT Oil

Emulsified MCT Oil

319.0 sek

Onnits emulgerade MCT olja utvinns från 100% ren kokosnötsolja och består av 38% kaprylsyra, 31% kaprinsyra och 30% laurinsyra. Emulgerad MCT olja löser sig lättare än vanligt MCT olja, och kan därför blandas lätt i mat eller dryck utan mixer eller upphettning.

Börja med att använda 1 tsk MCT olja om dagen och öka successivt över flera dagar till optimal dos uppnåtts: 1-3 msk per dag. För mycket MCT olja, speciellt om intaget sker på tom mage, kan ha en laxerande effekt. Skaka flaskan ordentligt före användning.

Slut